งานเลี้ยงปีใหม่ของนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
กรรมการผู้จัดการผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร คุณสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ และคุณภัทรินทร์ ลือกาญจนวนิช เป็นประธานเปิดงานปีใหม่บริษัท C.A.S. ASSET C ...
บริจาคเงินและของรางวัลการจัดกิจกรรมในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
ชมรมผู้ประกอบการ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซี.เอ.เอส.แอทเซท จำกัด ร่วมบริจาคเงินและของรางวัลการจัดกิ ...
พิธีวางเสาเอก อาคารเรียน วัดโคกขาม
พิธีวางเสาเอก อาคารเรียน วัดโคกขาม
ทำดีเพื่อพ่อ 3 ธันวาคม 2558
นิคมสินสาครร่วมกับหลายหน่วยงาน ร่วมทำดีถวายในหลวง ณ บริเวณวัดโคกขาม เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช
นิคมอุตสาหกรรมสินสาครร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวโรกาศ 5 ธันวามหาราช ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
กนอ.และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
กนอ.และนิคมอุตสาหกรรมสินสาครร่วมกันปั่นจักรยานกับชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)
ตรวจรักษากับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เข้าร่วมงาน สมุทสาครแฟร์
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ร่วมงาน สมุทรสาครแฟร์ เพื่อประชาสัมพันธ์
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เข้าร่วมงาน สมุทรสาครแฟร์
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ร่วมงาน สมุทรสาครแฟร์ เพื่อประชาสัมพันธ์
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เข้าร่วมงาน สมุทรสาครแฟร์
นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร เข้าร่วมงาน สมุทรสาครแฟร์ เพื่อประชาสัมพันธ์
[12  3  Next  >|