News & CSR

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการ กนอ. ตรวจเยี่ยมนิคมสินสาคร

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับสูง ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 โดยมีคุณภัทรินทร์ ลือกาญจนวนิช รองประธานกรรมการบริหาร นิคมสินสาคร เป็นผู้ให้การต้อนรับ